Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AYŞENUR MEMİŞ1, E EMİN ÜSTÜN1, ORHAN ÖZBAL2, YILDIZ ERHAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Bornova/İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova/İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bornova/İZMİR

Özet

Duktal karsinoma in situ (DKİS) uygun tedavi ile iyi bir prognoza sahip olduğu için, radyologların hastalığın görünümlerini bilmesi önemlidir. Bu çalışmada, mammografi ve ultrasonografi ile incelenmiş ve DKİS saptanmış olan 31 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 31 olgunun 22'sinde (%71) memede kitle, meme başı değişiklikleri ya da kanlı akıntı yakınması varken, 9 olgu (%29) mammografik taramada saptandı. Palpe edilemeyen lezyonlar için biyopsi öncesi lokalizasyon yapıldı. DKİS nün mammografik patternleri, 9 olguda (%29) izole mikrokalsifikasyonlar, 10 olguda (%32) kalsifikasyonlarla birlikte kitle ya da asimetrik dansite idi. 5 olguda (% 16), mammografik bulgu spiküle kitle, soliter nodul ya da grup nodüler opasiteler biçiminde idî. 4 olguda mammografik görünüm benign özellikte idi, ancak biyopsi materyalinde benign lezyona eşlik eden tümör odağı histolojik incelemede ortaya kondu. Ultrasonografik (US) incelemede 14 olguda bulgu vardı. Buna karşın, 3 olguda (%10) görüntülemede hiçbir bulgu saptanmadı.