Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

NURİ TENEKECİ1, CEMALETTİN TOPUZLU1, MAHMUT MÜSLÜMANOĞLU2, CANAN ALATLI1, ABDULLAH İĞCİ2, VAHİT ÖZMEN2, RIDVAN İLHAN3

1İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çapa/İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Mammografi ile saptanan 54 palpabl olmayan meme lezyonu, stereotaksik yöntemle işaretlenerek eksizyonel biyopsileri yapıldı. 4'ü duktal karsinoma insitu, 15'i invazif duktal/lobuler karsinom olmak üzere toplam 19 olguda malignite saptandı. İnvazif kanserlerin %87'si 20 mm'nin altında idi. Tüm olgulardaki pozitif biyopsi oranı %35 olarak bulundu. Lezyonların tümünde eksizyon tam olarak gerçekleştirildi. Palpabl olmayan her tür meme lezyonunun eksizyonel biyopsisinde, minimal doku kaybı ve lezyonun tam eksizyonu için Stereotaksik yöntemin her zaman doğru lokalizasyonu sağladığı görüldü.