Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AYŞENUR MEMİŞ1, E EMİN ÜSTÜN1, ŞEBNEM ÖRGÜÇ1, AHMET ELDEM2, ORHAN ÖZBAL2, NECMETTİN ÖZDEMİR3, YILDIZ ERHAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik ABD, Bornova/İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi ABD, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İZMİR

Özet

Beş yıllık periodda, mammografi ve ultrasonografinin kullanımı ile, 73 olguda nonpalpabl meme lezyonları için iğne lokalizasyonu sonrası biyopsi uygulandı. Lokalizasyona rehberlik etmek üzere, 53 olguda mammografi, 20 olguda sonografi kullanıldı. Toplam 21 (%29) malign lezyon saptandı. Olguların 11'i (%52) in situ, 10'u (%48) invaziv kanser idi. Biyopsi öncesi lokalizasyona götüren bulgular mikrokalsifikasyonlar, kitle lezyonu ya da asimetrik dansite oldu. Spiküle-düzensiz konturlu kitle ve çok kuşkulu kalsifikasyonlarda pozitif biyopsi oranı yüksek idi. İyi sınırlı kitle lezyonları ve asimetrik dansitelerde hiç malignite saptanmadı. Sonuçta, meme görüntülemesi erken maligniteleri nonpalpabl evrede tanıma ve lokalize etme avantajı sağlar.