Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AYDIN ALPER, ALİ EMRE, ORHAN BİLGE, RASİM GENÇOSMANOĞLU, KORAY ACARLI, ORHAN ARIOĞUL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa/İSTANBUL

Özet

Laparoskopik kolesistektomi artık kolesistolitiasis tedavisinde ilk seçilecek cerrahi tedavi yöntemidir. Günümüzde açık kolesistektominin yerini almıştır. Bu çalışmada 16 ayda yapılan 200 (150 kadın, 50 erkek) laparoskopik kolesistektomi olgusuna ait sonuçlar bildirilmiştir. Olguların 184'ü semptomatik kronik kolesistolitiasis, 11'i akut kolesistit, 4'ü safra kesesi polibi ve 1'i kolesistolitiasis+polip tanısıyla opere edildi. Yedi olguda açık kolesistektomiye dönüldü. Ondört olguda (3 majör, 11 minör) komplikasyon gelişti. Morbidite %7 mortalite %0 saptandı. Aynı dönemde 10 olguya açık kolesistektomi yapıldı.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ, KOLESİSTEKTOMİ, KOLELİTİASİS