NİHAT YAVUZ1, HASAN KALAFAT1, METİN ERTEM1, AHMET ALPONAT1, DİLEK GOGAS4, AHMET DİRİCAN2, GÜLŞEN ÖZBAY3

1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D., İSTANBUL
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bioistatistik Bilim Dalı, İSTANBUL
3İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İSTANBUL
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İSTANBUL

Özet

Bu deneysel çalışmada pretransplant donör-spesifik kan transfüzyonlarının (DST) gref sürvisine olan etkisi araştırıldı. Verici olarak Wistar Albino, alıcı olarak Spraque Dowley türü sıçanlar kullanıldı. Herbirinde 6'sı verici, 6'sı alıcı olmak üzere toplam 12 deney hayvanı bulunan 5 çalışma grubu oluşturuldu. I. gruba 3 kez, II. gruba 2 kez, III. gruba 1 kez pretransplant DST, IV. gruba 1 kez pretransplant DST'ye ilave olarak posttransplant Siklosporin A (CyA. 10/mg/kg/İm) uygulanarak transplantasyonlar gerçekleştirildi. Kontrol grubuna ise yalnız transplantasyon uygulandı.

Sonuçlar incelendiğinde; Pretrasplant DST'nin gref sürvisini olumlu etkilediği ve bu etkinin 3 kez transfüzyon yapılan grupta en fazla (ortalama gref sürvisi 11.83 ± 1.57 gün) olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DONÖR-SPESİFİK KAN TRANSFÜZYONLARI (DST), REJEKSİYON, GREF SÜRVİSİ, SİKLOSPORİN A (CYA)