FERDA KÖKSOY1, HAKKI KÖSE1, GÜRSEL SOYBİR1, ORHAN YALÇIN1, YALÇIN AKER1, İ DİLER ÖZAÇMAK1, NECATİ YILMAZ2, BÜLENT ÖNER3

1S.B. Taksim Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2S.B. Taksim Hastanesi Nükleer Tıp Servisi, İSTANBUL
3S.B. Taksim Hastanesi Radyoloji Kliniği, İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada tanı ve tedavideki gecikmeler nedeniyle mortalite morbiditeye yol açabilen Akut Kolesistitte; Ultrasonografi (US) ve HIDA-SCANNING'in (HIDA) tanıdaki değerlen araştırıldı. Prospektif olarak Ocak 1988-Ocak 1992 arasındaki dönemde 92 hasta incelendi. Seride US; % 86.95 doğruluk, %88.63 duyarlılık, %50.0 özgürlük, HİDA ise; %98.91 doğruluk, % 100 duyarlılık, %75.0 özgürlük oranlarına sahip idi. Doğruluk (p<0.001) ve duyarlılık (p <0.001) yönlerinden HIDA, US den anlamlı ölçüde üstün bulundu.

Anahtar Kelimeler: AKUT KOLESİSTİT, KOLESİNTİGRAFİ, ULTRASONOGRAFİ