AHMET DİNÇÇAĞ1, YEŞİM ERBİL1, AYKUT ŞERBETÇİOĞLU2, SELÇUK MERCAN1, RIDVAN SEVEN1

1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Çapa/İSTANBUL
2İstanbul Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL

Özet

Batına uygulanan cerrahi girişimler sonrası karşılaşılabilen sorunlardan birisi de eviserasyon ve insizyonel herniler olduğundan greftler ve sütür materyallerinin denenmesi güncelliğini yitirmemiş konulardır. Bu amaçla batın duvarı defekti oluşturduğumuz deneklerde tek kat ve gift kat kullandığımız Prolene grefti biomekanik ve histopatolojik yönden değerlendirdik.

Çalışmamızda çift kat kullandığımız Prolene greft ile doğal konnektif dokuya çok yakın ve sağlam bir fibroz doku oluştuğunu gördük. Prolene greftin çift kat uygulanmasında, en sağlam doku desteği oluşturduğu bilinen diğer greft materyaller inden daha iyi sonuçlar elde edilmesi, klinik kullanımının yaygınlık kazanması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: PROLENE GREFT, TEK KAT, ÇİFT KAT