Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

VAHİT ÖZMEN, ABDULLAH İĞCİ, MAHMUT MÛSLÜMANOĞLU, DURSUN BUĞRA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, C Servisi, İSTANBUL

Özet

Laparoskopik cerrahiye ait düşük morbidite ve erken iyileşme, çok sayıda değişik cerrahi girişimin laparoskopik olarak yapılmasına yol açmaktadır. Duodenum ülserinde elektif laparoskopik cerrahi girişimlere ilave olarak perfore duodenal ülser ve mide travmalar için laparoskopik tamir yapılmaktadır. Kliniğimizde son bir yıl içinde medikal tedaviye dirençli 9 duodenum ülseri hastasına Laparoskopik cerrahi girişim "Bilateral Trunkal Vagotomi (BTV) + Balon Piloroplasti (BBP)" uygulanmıştır. BBP, BTV tamamlandıktan sonra laparoskopla izlenerek endoskopik yolla yapılmıştır. Postoperatif 2. ay da yapılan gastroskopilerde 8 hastada ülserin tamamen iyileştiği, ameliyat sırasında kısmi pilor stenozu olan bir hastada ise tam stenoz geliştiği görülmüştür. Pilor stenozu gelişen bu hastaya açık cerrahi girişim uygulanmış, bu sırada BTV'nin komplet olduğu bulunmuş ve gastro-duodenostomi (Jaboulay piloroplasti) yapılmıştır. Elde edilen bu ilk sonuçlar, Laparoskopik BTV + BBP'nin stenozu olmayan ve medikal tedaviye dirençli duodenum ülseri olan hastaların cerrahi tedavisinde etkili, mini invaziv ve erken iyileşme sağlayan bir tedavi olduğunu göstermektedir.