Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

NÜVİT DURAKER1, YAKUP YÖNTEN2, İBRAHİM TEKER1, ONAT ARINÇ3, ASAF ATASEVEN2, GÜLAY AKALIN3

1Haseki Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Vakıf Gureba Hastanesi Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
3Haseki Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL

Özet

Son dört yıl içerisinde memesinde solid kitlesi olan 220 hastaya İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) uygulandı. İlk aspirasyonda 19 olguda (%8.6) yeterli materyal alınamadı. 152 olguda açık biyopsi ile histolojik tanıya gidildi, Sitolojik değerlendirmesi benign olan 82 olgunun histolojik sonucu 80 olguda benign, 2 olguda malign; sitolojisi kuşkulu ve malign olan 66 olgunun histolojisi 1 olguda benign, 65 olguda malign; yeterli aspirasyon yapılamayan 4 olgunun histolojik değerlendirmesi ise 2 olguda benign, 2 olguda malign. Serimizde sensitivite %94.2, spesifisite %98.8, pozitif tahmin değeri %98.4, doğruluk oranı %96.7'dir.

Meme kitlelerinin ayırıcı tanısında İİAB doğruluk oranları yüksek, hastaya rahatsızlık vermeden kolayca yapılan, çabuk sonuç alınan, komplikasyonsuz bir yöntemdir. Klinik ve mamografik muayeneyi tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabileceği gibi, malign sitolojik tanı için kesin kriterlerin uygulanması ve belirli bir deneyim düzeyine ulaşılmasıyla birlikte definitif cerrahi tedavi için tek yöntem olarak kullanılabilir.