Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MAHMUT MÜSLÜMANOĞLU1, ABDULLAH İĞCİ1, VAHİT ÖZMEN1, KÜRŞAT BUDAN1, YAVUZ BOZFAKİOĞLU1, TEMEL DAĞOĞLU1, RIDVAN İLHAN2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa/İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patolojik Anotomi Anabilim Dalı, Çapa/İSTANBUL

Özet

İ. Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi ünitesinde Nisan 1990-Ocak 1993 arasında memesinde palpabl kitle olan 338 hastaya İğne Aspirasyon (İAB) biyopsisi yapıldı.

İAB de malign hücre olarak değerlendirilen 89 hastanın hepsinde (% 100) malign lezyon saptandı.

Selim olarak değerlendirilen 171 İAB nin incelenmesinde 12 olguda (%7) yanlış negatif sonuç elde edildi.

Şüpheli olarak değerlendirilen İAB'lerin incelenmesinde 34 olguda (%59) malign lezyon, 23 olguda (%41) selim lezyon tesbit edildi.

İAB, meme palpabl kitlelerinin değerlendirilmesinde, takibinde ve yapılacak operasyonun tipi ile ilgili olarak hastaya ameliyat öncesi gerekli bilgilerin verilmesinde hekime yardımcı olan değerli bir tanı yöntemidir.