Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MURAT AKAYDIN1, FADIL AYAN2, MEHMET FARAHMAND2, SERDAR YÜCEYAR3, FARUK AYAN4, ALİ PUSANE2

1Taksim Devlet Hastanesi 2, Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabillim Dalı, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabillim Dalı, İSTANBUL

Özet

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1989-1991 yıllan arasında kesin tanısı akut mezenterik iskemi olan 22 hasta ameliyat edildi. Bu olgularda mortaliteyi etkileyen faktörler retrospektif olarak değerlendirildi. Farklı etyolojilere göre mortalite oranlan arteryal emboli için %69 ve arteryal tromboz için %87.5 bulundu. Toplam mortalite oranı %77 idi. Hastaneye 24 saatten geç gelen, yakın zamanda miyokart enfarktüsü geçiren ve kan amilaz düzeyinin normalin üç katından fazla olduğu saptanan tüm olgular kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: AKUT MEZENTERİK İSKEMİ