ÖMER ALABAZ1, CAN BOĞA4, NURDAN TUNALI3, EMİN U ERKOÇAK2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Ünitesi, /ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D, /ADANA
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D, /ADANA
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D, /ADANA

Özet

Bu deneysel çalışmada karaciğer yaralanması oluşturulan tavşanlarda yüzeyel ve intraparankimal uygulanan fibrin doku yapıştırıcısının etkinliği incelendi. Her grupta 10 adet olmak üzere 3 grup tavşanda deneysel olarak III. derece karaciğer travması oluşturuldu, I.gruptaki 10 tavşanda oluşturulan karaciğer yaralanmasının tedavisinde fibrin doku yapıştırıcısı (TISSEL KIT) kullanıldı. II.gruptaki 10 tavşanın tedavisi ise sütür materyali ile yapıldı, III. grup tavşanlara ise tedavi uygulanmadı ve kontrol grubu olarak seçildi. I. ve II.grup tavşanlardan postoperatif 3., 7. ve 15.günlerde karaciğer biyopsisi alındı ve histopatolojik olarak incelendi, III.grup tavşanlarda ise 15.gün relaparotomi uygulandı ve makroskopik olarak değerlendirildi. Fibrin doku yapıştırıcısı kullanılan I.grup tavşanlarda karaciğer doku iyileşmesinin postoperatif 15.günde tamamlandığı histopatolojik olarak tespit edildi. Bu süre içerisinde komplikasyon görülmedi. Tedavi için sütür materyali kullandığımız II.grupta ise iyileşme sonunda fibröz dokunun geliştiği histopatolojik olarak tespit edildi. Her üç grup deneklerdeki gelişen komplikasyonlar makroskopik olarak ve karaciğer doku iyileşmesi histopatolojik yönden karşılaştırıldı. Sonuçta, bu deneysel çalışmada karaciğer travmasının tedavisinde kullanılan fibrin doku yapıştırıcısının sütür materyaline göre daha iyi sonuç verdiği görüldü.