ZAFER MALAZGİRT1, NECATİ ÖZEN1, ERCÜMENT ERSÖZLÜ1, KAYHAN ÖZKAN1, AHMET KORKMAZ2, İSMAİL GÜMRÜKÇÜOĞLU3

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./ SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi / SAMSUN
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi / SAMSUN

Özet

Bu in vitro deneysel çalışmada farklı bileşimindeki safra kesesi taşlarının, MTBE iğinde erime hızları araştırıldı. 40 hastadan alınan ikişer benzer safra kesesi taşının birer tanesinde kolesterol, protein ve bilirubin ile Ca, Mg, Fe, Zn ve Cu bakıldı. Diğerleri MTBE içinde eritme işlemine alındı. Taşlar erime hızına göre 4 grupta incelendi. Kolesterol ve kalsiyum miktarı ile kalsifikasyon tipinin, taşların erime hızını etkileyen en önemli değişkenler olduğu gözlendi. Hızlı eriyen taşlarda kolesterol oranı %1.7, kalsiyum oranı ise %0.8 iken bu oranlar erimeyen taşlarda sırasıyla %0.1 ve %14.9 bulundu (p<0.05). Kolesterol taşları hariç diğerleri bir latent period ardından önce hızlı sonra yavaş erime gösterdi.