AHMET ÖZBAL1, SADIK PEREK1, CENK BÜYÜKÜNAL2, ASİYE PEREK1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.B.D./İSTANBUL