YALÇIN AKER, HAKKI KÖSE, FERDA KÖKSOY, GÜRSEL SOYBİR, ORHAN YALÇIN

Taksim Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Bu deneysel çalışmada; % 10 asetik asitle oluşturulan deneysel kolitte sukralfat ve betametazonun koruyucu etkisi araştırıldı. 36 adet Wistar Albino tipi sıçan 3 gruba ayrılarak çalışıldı. Kontrol grubuna (n=12) serum fizyolojik, ikinci gruba (n=12) %20 sukralfat süspansiyonu, üçüncü gruba (n=12) betametazonun sudaki solüsyonu rektal lavman yoluyla verildi. İlaçlar verildikten sonra %10 asetik asitle deneysel kolit modeli oluşturuldu. Değerlendirme makroskopik ülser alanları (totalin yüzdesi) ve mikroskopik ülserasyon derecesi +lezyon derinliği dikkate alınarak yapıldı.

Kontrol grubunda ülser alanları %42±4.43, betametazon grubunda %2±1.34, sukralfat grubunda %43±4.02 bulundu. Mikroskopik derecelendirme ise sırasıyla 3.9±0.99, 1.0±0.74, 4.4±0.86 olarak saptandı.

Sonuçların analizi betametazonun koruyucu etkisinin ileri derecede anlamlı (p<0.001), sukralfatın ise koruyucu etkisinin olmadığı (NS) şeklinde idi.