SELÇUK MERCAN, RIDVAN SEVEN, ALP BOZBORA, AHMET DİNÇÇAĞ, SELÇUK ÖZARMAĞAN

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D., Çapa /İSTANBUL

Özet

Son zamanlarda laparoskopik cerrahinin alanı genişlemekte ve kotesistektomi dışındaki gastrointestinal ameliyatlara da uygulanır hale gelmektedir. Abdominal özefagus ve özefagogastrik bileşkenin laparoskopik mobilizasyon tekniği, bu yol ile özefagusa yönelik ameliyatların başarı ile yapılmasına olanak sağlamıştır.

Akalazya tedavisinde laparoskopik Heller kardiomyotomi tekniği tarif edilmiştir. Bu amaçla batın yolu tercih edilmektedir ve birden çok giriş yeri kullanılmaktadır.

Girişim kısa sürede semptomatik ve fonksiyonel tam iyileşme sağlayan güvenilir bir girişimdir.

Ameliyat sonrası komplikasyon görülmemiş ve hasta ameliyat sonrası 3.gün taburcu edilmiştir.