SELÇUK ARDA, TURGAY ÖZER, GÜRKAN ERSOY, N ZAFER UTKAN, F CAHİT İÇLİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./SİVAS

Özet

Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran 129 künt karın travmalı hasta Diagnostik Peritoneal Lavajı (DPL) yöntemiyle prospektif olarak değerlendirildi. DPL'ı endikasyonları;şüpheli klinik tanı, kafa travması, alkol ve ilaç alınmasına bağlı bilinç kaybı ve spinal kord yaralanması gibi ağrının algılanmasında değişikliklere neden olacak durumlar olarak belirlendi. DPL'ı yapılan 129 hastanın %62'sinde lavaj pozitif, %30'unda negatif ve %8'inde ise şüpheliydi. DPL'ı şüpheli olan hastalarda 6 saat sonra yinelenen lavaj sonucu iki hastaya laparotomi yapıldı. Her iki sinde de cerrahi girişimi gerektirecek bulgular saptandı. Bilinci kapalı 38 hastadan 33'ünün DPL'ı sonuçları pozitifti. Bilinci kapalı DPL'ı pozitif olan hastalardan 30 tanesinde (%91) laparotomi de cerrahi girişimi gerektirecek bulgular saptandı. Toplam olarak 86 hasta operasyona alındı. Bunların 72'si (%84)terapötik 14'ü(%16) nonterapötik laparotomiydi.