AHMET DİNÇÇAĞ, YEŞİM ERBİL, ALP BOZBORA, SELÇUK ÖZARMAĞAN

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL

Özet

Batın cerrahisinde postoperatuar ağrı, hastanın mobilizasyonuna ve derin solunumuna mani olduğundan pulmoner ve vasküler komplikasyonlardan sorumlu tutulur.

Bu çalışmada 1990-1991 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı E Servisi'nde postoperatuar analjezi amacıyla 27 hastaya 0.5mg epidural fentanil, 30 hastaya cilt altına 15cc %5 marcain (75mg)infiltrasyonu, 25 hastaya ise İ.M.50mg dolantin (mepridin) yapıldı. Her gruptan akciğer problemi olan ve akciğer problemi çıkabileceği düşünülen 10'ar hasta seçilip perop. ve postop. analjezi sonrası solunum fonksiyon testleri uygulandı. Çalışmaya katılan 82 hastanın tümüne preop. ve postop. kan gazları tayini yapıldı.Grupların kan gazı ve solunum fonksiyon test değerleri birbirleriyle kıyaslandı ve epidural fentanil ile sağlanan analjezinin diğer metotlara göre daha üstün olduğu saptandı.