ÖMER GÜNAL, NESİME OKBOY, CUMHUR YEĞEN, ÖZDEMİR AKTAN, RIFAT YALIN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği/İSTANBUL