Semih Baskan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD., ANKARA

Özet

1945 yılında kurulan Genel Cerrahi Kliniğimiz bugüne kadar geçen 61 yıllık süre içerisinde kendi içersinden 68 profesör yetiştirmiştir. Gene bu dönemde kliniğimizden 47 meslektaşımız doçent ünvanını sınava girerek kazanmışlardır. Bu süre içerisinde kliniğimizden ilk ihtisas alan Prof. Dr. Cihat Borçbakan'dan bu güne kadar 388 meslektaşımız yapmış oldukları uzmanlık eğitimi sonucunda Genel Cerrah olmaya hak kazanmışlardır. 1989 yılında resmen kurulan ve 1990 yılından itibaren resmen Cerrahi Onkoloji üst ihtisası vermeye başlayan Cerrahi Onkoloji Bilim Dalımızdan da 15 meslektaşımız Cerrahi Onkoloji Uzmanı ünvanına hak kazanmışlardır.

61 yıllık süre içerisinde kliniğimizde yetişip daha sonra diğer tıp fakültelerine gidip üniversite rektörü, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, başhekim ve başhekim yardımcısı olarak pek çok meslektaşımız Anadolu'nun dört bir yanında önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu meslektaşlarımızın gittikleri yerlerde kazanmış oldukları başarılar bizleri son derece onurlandırmıştır.

Gülhane ve Numune Hastanelerinin içerisinde misafir gibi kurulan Genel Cerrahi Kliniğimiz bugün sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim üyesi kadrosu, çalışkan ve iyi niyetli öğretim elemanları, büyük yatak kapasitesi, yoğun bakım ve ameliyathane olanaklarıyla her türlü cerrahi girişimin gerçekleştirildiği çağdaş bir klinik görünümündedir. Bunlara ilaveten tanı ve araştırmaya yönelik laboratuarları çok büyük bir eksikliği gidermeye yönelik üniteler olarak dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankara Tıp, Gülhane, genel cerrahi