ERGUN VELİDEDEOĞLU, ARİF ÖZDEMİR, DEMİRALİ ONAT, AHMET ÖZENÇ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, A.B.D./ANKARA

Özet

Bu çalışmada, yanyana koledokoduodenostomi yapılmış olan 182 hastanın, hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş ortalaması 56.1, erkek:kadın oranı 1:2 idi. 165 hastada (% 90.7), koledoğun transvers çapı 1.5 cm.den büyük, (Grup I) ve 17 hastada da (% 9.3) 1-1.5 cm arasında bulundu (Grup II). Her iki grupta toplam 25 hastada (% 13.7) erken postoperatif komplikasyonlar görüldü ve 5 hastada (% 2.7) erken postoperatif dönemde kaybedildi. Grup II'de hiç ölüm görülmedi ve sadece iki vakada komplikasyona rastlandı.