CUMHUR YEĞEN1, A ÖZDEMİR AKTAN1, HALDUN DÖŞLÜOĞLU1, ŞÜKRÜ BOZKURT2, RIFAT YALIN1, HÜSNÜ A GÖKSEL3

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., İSTANBUL
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., ANKARA
3Türkiye Organ Nakli Yanık ve Diyaliz Vakfı Hastahanesi, İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada meme kanseri tanısı konularak radikal mastektomi yapılan 304 hastanın aksilla lenf nodları incelendi. Her hastada ortalama 24.5 lenf nodu disseke edilmiş ve aksilla lenf nodu sayısının artan yaşa paralel olarak azaldığı saptanmıştır. Metastatik olarak bulunan lenf nodu sayısının 50 yaştan genç hastalarda daha fazla olduğu görülmüştür. Total lenf nodu sayısının %48.1'i ve metastatik lenf nodlarının %70.2'si santral grupta bulunmuştur. Apikal grupta disseke edilen nodların %14.9'u ve metastatik nodların %8.3'ü bulunurken, interpektoral grupta disseke edilen nodların %2.7'sini görülmüştür.

Lenf nodu metastazı bulunan hastaların %19.8'inde apex veya interpektoral grupta metastatik nodların bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer gruplarda metastatik lenf nodu olmadan izole apikal veya interpectoral lenf nodu metastazı saptanmamıştır. Klinik ve patolojik evrelendirme hastaların %35.3'ünde farklılık göstermiştir.