TUĞRUL KADIOĞLU, TURGUT İPEK, METE DÜREN, M ATEŞ ÖZYEĞİN

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL

Özet

Bu çalışmamızda radikal cerrahiyle tedavi edilmiş kolorektal kanserli hastaların ameliyat sonrası hastane yatış sürelerini uzatan etkenleri inceledik. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na 1980-1988 yılları arasında başvuran 418 olgu çalışma kümemizi oluşturdu. Olguların hiç birinde ameliyat öncesi uzak metastaz saptanmamış, hepsi cerrahi şifa ile taburcu edilmişlerdir. Yaş, cins, başvuru hemotakriti, cerrahi girişim türü, tümörün evresi ve diferansiyasyonu, yapılan kan transfüzyonları, ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar istatistiksel analizle incelenmiş ve p<0.05 olan veriler anlamlı kabul edilmişlerdir.

Sonuç olarak yaş, cins, cerrahi girişim türü, yapılan kan transfüzyonu ve ameliyat sonrası komplikasyonların yatış süresini uzattığı; başvuru hematokrit değerinin, tümör evresi ve diferansiyasyonunun yatış süresini etkilemediği istatistiksel olarak ortaya koyulmuştur.