CAVİT AVCI, LEVENT AVTAN

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL

Özet

Gerekli olduğuna inandığımız bir eğitim süreci ve yeterli deneyimden sonra, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalında video-laparoskopik cerrahi girişimlerini başlattık. Başlangıç döneminde bu yöntemle ameliyat ettiğimiz üç değişik taşlı kolesistit vakası, video-laparoskopik kolesistektomi uygulaması için ilginçti. Aşırı yapışıklıklar (perikolesistit) gösteren birinci vakada, çift sistik arter anomalisi ile karşılaşıldı. Aksidental kesilme sonucu kanayan ikinci arter laparoskopik klips uygulaması ile yakalanarak kanama durduruldu. Laparoskopik kolesistektomi başarı ile tamamlandı. Akut kolesistitli olan ikinci vakanın video-laparoskopik ameliyatında, önce hidrops halindeki kese per kutan ponksiyone edilip boşaltıldıktan sonra, laparoskopik kolesistektomi tamamlandı. 16 mm.lik taşı bulunan üçüncü vakada ise, rutin laparoskopik girişimlerin dışında uygulanan özellik, bu iri taşlı kesenin karından çıkartılabilmesi için, göbekteki 11 mm.lik insizyonun günü normal hareket ve beslenmeye geçip post op 4. gün taburcu edildi ve bir hafta sonra da normal aktif hayatlarına döndüler.