Dr. Mehmet ÇAĞLIKÜLEKÇİ, Dr. Musa DİRLİK, Dr. Süha Aydın

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Özet

Amaç: Tıkanma sarılığı (TS) bir çok klinik sekele yol açabilecek sonuçlar doğuran bir problemdir. Tıkanma sarılığının yol açabileceği klinik problemler böbrek yetmezliği, Gl sistem kanaması, koagülasyon bozuklukları, malnüt-risyon, sepsis ve yara iyileşmesindeki gecikme olarak görülmektedir. Bunlar içinde sepsis sonuçlan itibari ile oldukça ciddi bir problemdir.

Durum Değerlendirilmesi: Tıkanma sarılığı olgularında yapılan cerrahi girişimler Gr(-) endotoksemi ve sepsis riski nedeni ile yüksek oranda morbidite ve mortalite ile birlikte seyretmektedir.

Yöntem: Bu inceleme ve gözden geçirme yazımızda tıkanma sarılığı sepsis ilişkisi literatür desteği altında irdelenmiştir.

Çıkarımlar: Tıkanma sarılığında özellikle Lipopolisakkarid (LPS) antijenlerinin temizlenememesi sonucu bakteri-yel translokasyon (BT) ve portal endotoksemi oluşmakta; karaciğerdeki Kupffer hücrelerinin LPS ve diğer antijenleri yeterli oranda temizleyememesi sonucu olay sistemik endotoksemiye dönüşebilmektedir.

Sonuçlar: TS'de sepsis morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir.

Anahtar Kelimeler: Tıkanma Sarılığı, sepsis, lipit peroksidasyonu, lipopolisakkarid antijeni