Dr. M. A. Tolga MÜFTÜOĞLU, Dr. Mehmet ODABAŞI, Dr. Ali AKTEKİN, Dr. Abdullah SAĞLAM

4. Genel Cerrahi Kliniği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üsküdar/ İstanbul

Özet

Amaç: Superior mezenterik ven rezeksiyonlu ve rezeksiyonsuz gerçekleştirilen pankreatikoduodenektominin mor-bidite ve sağkalım üzerine etkilerini araştırdık.

Durum Değerlendirilmesi: Periampuller karsinomların, rezeksiyon dışı tedavi seçeneklerinde yaşam süreleri oldukça düşüktür. Pankreatikoduodenektomi esnasında ven rezeksiyonu yapılması rezektabiliteyi artırmaktadır.

Yöntem: Periampuller bölge tümörlü toplam 26 hasta kliğinimizde Temmuz 2000 ve Kasım 2003 tarihleri arasında tedavi edilmiştir. Beş hastada tümöre "by-pass" cerrahisi uygulanmıştır. On üç hastaya pankreatikoduodenektomi, sekiz hastaya ise superior mezenterik portal ven rezeksiyonu ile birlikte pankreatikoduodenektomi uygulanmıştır. Standart pankreatikoduodenektomi 2 hastaya, 19 hastaya ise pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi uygulanmıştır.

Çıkarımlar: Periampuller bölge tümörleri için genel rezektabilite oranımız %80 dir. Ortalama sağkalım pankreatikoduodenektomi yapılan hastalarda 22 ay, ven rezeksiyonu eklenen hastalarda 18 aydır (p=0.1). Altı hastaya tam ven rezeksiyonu, bir hastaya ise parsiyel rezeksiyon yapılmış ve bir hastada internal juguler ven grefti kullanılmıştır. Yirmi bir hastada mortalite görülmemiştir. Her iki grupta meydana gelen komplikasyonlar birbirine çok yakındır.

Sonuçlar: Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, pankreatikoduodenektomi esnasında, superior mezenterik-portal ven rezeksiyonu güvenle, gerektiğinde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Ortalama sağkalım, pankreatikoduodenektomi, superior mezenterik-portal ven.