Dr. Çağatay AYDIN, Dr. Melih KARA, Dr. ibrahim BERBER, Dr. Olgar BAYSERKE, Dr. izzet TİTİZ, Dr. Gülüm ALTACA

4. Cerrahi Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahların mesleki uygulamalar sırasında cildi penetre eden yaralanmalar sonucu HIV, hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) virüsü bulaşma konusundaki bilgilerini ve buna bağlı olarak eldiven giyme alışkanlıklarını araştırmaktır.

Durum Değerlendirmesi: Ameliyat sırasında iğne batması ve eldiven delinmesi cerrahları kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı tehlikeye atmaktadır. Çift eldiven kullanılması bu riski azaltmaktadır.

Yöntem: Bir eğitim hastanesinde cerrahi branşlardan hekimlerle yüz yüze görüşme yöntemiyle kişilerin hepatit B'ye karşı aşılanma durumu, HIV, HBV ve HCV bulaşma oranları hakkındaki bilgileri, iğne batma sıklığı ve eldiven giyme alışkanlıklarıyla ilgili anket formu dolduruldu. Uzman ve asistanların, majör risk ve minör risk cerrahi branşların yanıtlan karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: Cerrahi branşlardan 78'i asistan (%61) ve 49'u uzman (%39) olmak üzere toplam 127 hekim ile görüşüldü. Hekimlerin %79'u HBV'ye karşı aşılı ve %12'si doğal bağışıktı; %52'si en az bir kez anti-HbS titrasyonu-nu kontrol ettirmişti. HIV bulaşma oranı %10 oranında doğru bilinirken, her 4 kişiden biri HBV veya HCV bulaşma oranlarını doğru yanıtlamıştı. Majör risk branşlarda (p=0.002) ve asistanlarda (p=0.0001) iğne batma oranı daha yüksekti. Buna karşın her ameliyatta çift eldiven giyenlerin oranı tüm seride % 4.7 idi. Uzmanlarda çift eldiven kullanma oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.004).

Sonuç: Cerrahi branş hekimlerinin çoğu HBV'ye karşı bağışık bulunmuştur. Görüşülen hekimler sıklıkla iğne batması yaşamalarına karşın HIV, HBV ve HCV bulaşma oranlarını çoğunlukla bilmemekte ve çift eldiven kullanmamaktadırlar. Asistanlara iğne batma oranı daha yüksek olmasına karşın çift eldiven alışkanlığı daha düşüktür. Bu çalışmada tüm cerrahi branş hekimlerinin asistan ya da uzman olmasına bakılmaksızın bu konuda eğitim alması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kan yoluyla bulaşan hastalık, çift eldiven, cerrahi