Erhan Ayşan1, Zeki Eren1, Çağatay Çifter2, Levent Kılıçaslan3, Selman Çavuşoğlu4, Rifat Tokyay5

1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
3Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, ANKARA
4İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi, İZMİR
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA

Özet

Amaç:
Genel Cerrahide sıklıkla yapılan işlemler ve tartışmalı konularda Türk cerrahlarının tercihlerini ortaya koymak.

Durum Değerlendirmesi:
Genel Cerrahide birçok ameliyat tekniği, yenilikler, üzerinde anlaşmaya varılamayan konular vardır. Bu çalışma, bu konularda Türk cerrahlarının tercihleri ortaya koyabilmek için yapıldı.

Yöntem:
Otuzbir soruluk bir anket formu hazırlanarak Ağustos 2001- Kasım 2001 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde görev yapan toplam 302 genel cerrahi uzmanına (İstanbul:119, Ankara:109, İzmir 53, Bursa: 21) çalıştıkları kliniklerde birebir ulaşılarak anket gerçekleştirildi.

Bulgular:
Ameliyat yöntemleri ve teknik ayrıntılardaki tercihlerin geniş bir çeşitlilik yelpazesi gösterdiği, literatürdeki tartışmalı konularda Türk cerrahları arasında da fikir birliği olmadığı, yeniliklerin uygulamaya aktarımında sorunlar olduğu, cerrahi eğitimde standardizasyon olmadığı ve cerrahların yaşamında ekonomik baskıların varlığı saptandı.

Sonuç:
Elde edilen veriler Türkiye'nin en büyük 4 ilindeki 24 üniversite ve eğitim hastanesinden elde edildikleri için geniş bir veritabanı oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda güncel Türk cerrahisi hakkında fikir verici nitelik taşımakta olup; çözüme gereksinimi olan ciddi sorunların var olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anket, Türk, Türkiye, genel cerrahi, cerrahi, cerrah