Orhan Veli Özkan

Musafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, HATAY

Özet

USG pek çok yerde kullanıldığı gibi Genel Cerrahide de noninvaziv olması, radyasyon içermemesi, çabuk ve kolay uygulanabilmesi, acile, servise, yoğun bakıma rahat taşınabilmesi nedeniyle yaygın olarak başvurulan etkili, faydalı tanı ve tedaviye katkı sağlayan bir yöntemdir. USG'nin Genel Cerrahlar tarafından da öğrenilmesi ve yapılmasının gerekliliği ve pek çok faydaları vardır. Bu mektup Genel Cerrahi uzmanlık eğitiminde Ultrasonografinin öğretilmesini, en çok üyeye sahip derneklerinden olan Türk Cerrahi Derneğinin Ulusal Cerrahi Dergisinde tartışmaya açmak ve gündeme getirmek amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genel cerrahi asistanlık eğitimi, ultrasonografi eğitimi