Dr. Şule AKKÖSE1, Dr. Halil ÖZGÜÇ1, Dr. Ekrem KAYA3, Dr. Mehtap BULUT1, Dr. Erol ARMAĞAN1, Dr. RIFAT TOKYAY2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım ABD, BURSA
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, BURSA
319 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, SAMSUN

Özet

Amaç: Hipovolemik travma olgularında başvuru anındaki baz açığı (BA) kavramına açıklık kazandırmak ve BA'nın mortalite ve morbiditenin bir göstergesi olup olamayacağını göstermektir.

Durum Değerlendirmesi: Acil servislerde hipovolemik olguları değerlendirmek, kritik olguları hızlı ve pratik olarak ayırt etmek gereklidir. Klasik takip parametreleri bunun için yeterli değildir.

Yöntem: 24 hipovolemik travma olgusu üzerinde prospektif bir çalışma yürütülmüştür, ilk resusitasyon öncesi BA (1.BA), resusitasyon sonrası BA (2.BA), resusitasyon öncesi şok indeksi (l.Şİ), resusitasyon sonrası şok indeksi (2.Şİ), Yaralanma Şiddet Puanı (YŞP), Erişkin Travma Skoru (RTS), Glasgow Koma Skoru (GKS) saptandı. Mortalite ve morbidite gelişen grup (Grup 1) ile gelişmeyen grup (Grup 2) karşılaştırıldı.

Çıkarımlar: 24 olgunun 12'slnde mortalite ve morbidite gelişti. Grup 1 'de 2. BA ve 1,Şİ, Grup 2'den anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.05). Diğer faktörlerde anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları hipovolemik travma olgularında İlk resusitasyon sonrası BA ve başvuru anındaki Şİ'nin güvenilir prognostik indeksler olduğunu ve başvuru BA olarak resusitasyon sonrası BA'nın değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipovolemi, travma, resusitasyon, baz açığı, şok indeks