Dr. Anıl ÇUBUKÇU, Dr. Metin ERTEM, Dr. Sabrı ERGÜNEY, Dr. İsmail HAMZAOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Bu deneysel çalışmada, SMS 201-995 ve PGE1 analoğu misoprostol'ün sıçanda ince barsak obstrüksiyonu modelinde yapılan anastomoz İyileşmesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 10'ar hayvandan oluşan 3 grup oluşturulmuş; birinci gruba misoprostol 200ug/kg, ikinci gruba SMS 201-995 2ug/kg; son gruba 1cc serum fizyolojik, obstrüksiyon oluşturulduktan 8 saat sonrasından itibaren subkutan olarak verilmeye başlanmıştır, ileum ligatürünü izleyen 24. saatte sıçanlar re-opere edilmiş, ligatürlü segmen rezeke edilerek anastomoz yapılmıştır. Postoperatif 5. günde hayvanlar sakrifiye edilmiş, patlama basıncı ve hidroksilprolin konsantrasyonları tayin edilerek anastomoz iyileşmesi değerlendirilmiştir. SMS 201-995'in herhangi bir etkisi görülmemesine karşılık, misoprostol'ün anastomoz iyileşmesine olumlu etkileri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnce barsak obstrüksiyonu, Anastomoz iyileşmesi, Prostaglandin, Somatostatin