Dr. Fehmi AKÇİÇEK1, Dr. Yaman TOKAT2, Dr. Ercan OK1, Dr. Seyhun KÜRŞAT1, Dr. Abdülkadir UNSAL1, Dr. Ali BAŞÇI1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR

Özet

ADPD'nin uzun dönem komplikasyonlarının en önemlisi olan peritonit, hasta morbidite ve mortalitesini olumsuz yönde etkilemekte, kateterin teknik surveyini kısaltmaktadır. Dokunma ile kontaminasyon ve perikateter biofilm oluşumu, peritonitlerin en önemli nedenidir. Torbaset bağlantılarında sağlanan teknolojik gelişmeler, dokunma kontaminasyonunu önemli oranda azaltmıştır. Buna karşılık, perikateter biofilm oluşumu yineleyen peritonitlerin en önemli nedeni olmayı sürdürmektedir. MoncriefPopovich tekniği; steril bir ortamda kateteri travmalardan koruyarak, biofilm oluşumunu engelleme amacı ile geliştirilmiştir. İşlem tekrarlarını ve doku zararlanmasını azaltan endoskopik uygulama, kateterin teknik surveyini uzatmaktadır. Bu iki yöntemi birleştiren uygulamamız, ortalama 6 ay izlenen 7 hastada ADPD'nin erken dönem komplikayonlarını önemli oranda azaltmıştır. Sunulan makale, preliminer bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Periton dializi, Endoskopi, Komplikasyonlar