Robert FOSTER MD, W. John B. HODGSON, MS, FRCS, FACS, FACG

1New York Medical College, Resident in Surgery
2The Brooklyn Hospital Center, Section of Gastroenterology and Colorectal Surgery, 121 DeKalb Avenue Brooklyn, NY 11201 A.B.D.

Özet

Karaciğerin spontan rüptürü gebeliğin nadir bir komplikasyonudur. Karaciğer genellikle büyümüş yumuşak ve kolay dikiş tutmaz, kanamayı kontrol altına almak için hepatik arterin bağlanması ve karaciğeri tampone etmek gerekir. Ancak daha iyi bir yöntem hepatik arterin perkütan yoldan tercihan selekt'ıf şekilde embolizasyonudur. Bundan sonra bir abse gelişebilir, bunu da perkütan olarak dreneetmek olanaklıdır. Tekrarlayan karaciğer abse oluşumunda, nekrotik karaciğer alanları cerrahi yöntemle eksize edilmelidir.

Kendi deneyimimize ve literatür taraması sonucunda postpartum karaciğer kanamalarında Şekil 4'deki Algo-rrtmin izlenmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer rüptürü, post partum komplikasyonları