Dr. H. Fatih AĞALAR1, Dr. Metin ÇAKMAKÇI2 Dr. Burak KAVUKLU2, Dr. İskender SAYEK2

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Büyük Acil Ünitesi, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Özet

Ülkemizde kritik hastaların hastaneler arasında ve hastane içi bölümler arasında transferi konusundaki minimal standartları belirlenmiş kural, tutum ve uygulamalar bulunmamaktadır. Oysa hastaların bakım devamlılığı ve bunun sürekliliğinin sağlanması, verilen bakımın kalitesi açısından çok önemlidir. Transfer uygulamasında kararı veren hekim hasta ile ilgili olabilecek her türlü olumsuz etkiden sorumludur. Hasta transferinin en uygun koşullarda yapılabilmesi için transfer kararı belirli bir düzen içinde ve çağdaş tıp kurallarına uygun davranılarak verilmelidir. Bu derlemede "bakım devamlılığı ilkesi gözetilerek hasta transferi sırasında olması gereken temel ilkeler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kritik hasta, Hasta transferi