Dr. Hüseyin ALTUN, Dr . İbrahim AYDIN, Dr. Selim SARI, Dr. Aslan KAYGUSUZ

S.S.K. istanbul Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

S.S.K. İstanbul Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği'n-de 1990-1994 yılları arasında (5 yıl) mide ca nedeni ile total gastrektomi yapılan 46 olgu endikasyon, morbidi-te, mortalite ve rekonstrüksiyon yöntemleri açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Olgularımızın 8'i kadın, 40'erkekidi. Birisi hariç hepsi elekti! şartlarda opere edilmişlerdir. 29 olguya total gastrektomi özelagojejunostomi ve Braun anastomoz, 19 olguya total gastrektomi ve Roux-en-y özefagojejunostomi yapılmıştır. 18 olguda özelagojejunostomi staplerle diğerlerinde manuel yapılmıştır. Postop 1. haftada 3 olgumuz ARDS gelişmesi sonucu eksitus olmuştur. Staplerle özelagojejunostomi yapılan 2 olguda anastomoz yerinde stenoz ortaya çıkmış balon dilatasyonla açılmıştır. Bunlar haricinde herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Hastalarımızın 41'inde patolojik tanı adeno ca ve 7 olguda lenfoma idi ve cerrahi sınırlarda karsinom yok idi.

Antrum ve korpustaki küçük tümörler parsiyel veya subtotal gastrektomi ile tedavi edilebilirler. Ama küçük kur- vatur boyunca yayılma varsa total gastrektomi yapılmalıdır. Uygulanacak rekonstrüksiyon yönteminin cerrahın tercihine bırakılması kanaatindeyiz. Bizim tercihimiz hastalarda subjektif yakınmalara daha az neden olan özelagojejunostomi ve Braun anastomozdur ve özefa-gojejunal anastomozu da manuel yapmayı tercih etmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Gastrik karsinoma, Total gastrektomi