Abdullah Böyük2, Özgen Arslan Solmaz1, Mehmet Emin Mengücük2, Oktay Banlı2

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Elazığ, Türkiye

Özet

Safra kesesi kanserleri az görülmesine rağmen prognozu kötü kanserlerdir. Bu kanserlerin % 1.4 ile % 10.6'sını skuamöz diferansiasyon gösteren kanserler oluşturur. Skuamöz hücreli kanserler nadir görülmekle birlikte diğer safra kesesi tümörlerinden daha agresif seyreder. Bu yazıda kolelitiazis ön tanısıyla laparoskopik kolesistektomi yapılan 62 yaşında bir olgu sunuldu. Histopatolojik inceleme sonucunda safra kesesinde skuamöz hücreli kanser teşhis edildi. Hastada TNM evrelemesine göre evre 1 tümör olduğundan dolayı kolesistektomi yeterli görüldü. İnsidental safra kesesi skuamöz hücreli kanseri tanısı alan olgu sekizinci aydaki kontrolünde hastalıksız ve sağdır.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, skuamöz hücreli karsinom