Zafer Teke, Orhan Hayri Elbir, Erol Aksoy, Erdal Birol Bostancı

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Kalp nakli cerrahisi, son dönem kalp hastalığının tedavisinde artan sıklıkta yapılmaktadır. Cerrahi sonrası rejeksiyon ve infeksiyon gibi iyi bilinen sorunlara ilaveten bu hastalar ileride safra taşı hastalığı gibi cerrahi tedavi gerektiren diğer tıbbi sorunlarla başvurabilir. Kalp nakli yapılan olgularda genel cerrahi ile ilgili komplikasyonlarda artış görülmektedir. Biliyer sistem hastalıkları en sık görülen komplikasyonlar arasında olup, özellikle nakil sonrası erken dönemde ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Hastalarda görülen sorunlar, asemptomatik kolelitiyazisten akut kolesistite, kolanjite ve safra taşı pankreatitine kadar değişmektedir. Biz burada safra kesesi taşları için laparoskopik kolesistektomi ile başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz 36 yaşında kalp nakli yapılmış immunsuprese bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, kalp nakli, immunsupresif ilaçlar, safra kesesi taşı