Ahmet Dağ, Okay Koç, Tahsin Çolak, Alper Sözütek

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Mersin, Türkiye

Özet

Konjenital diyafragma fıtıkları nadir görülen fıtıklardır. Kesin tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavide fıtık kesesi eksize edilerek primer onarım uygulanabileceği gibi, kese yerinde bırakılıp yama takviyesi ile onarım uygulanabilir. Bu amaçla polipropilen, politetrafluroetilen veya kompozit yamalar kullanılır. Polipropilen yamalar, karın içi organlarla direkt temas sonucunda oluşturabilecekleri yapışıklıklar nedeniyle genellikle tercih edilmezler. Diğer yamalar ise maliyeti yüksek ürünlerdir. Bu çalışmada, bilateral anterior diyafragma fıtığı nedeniyle fıtık kesesi kısmi eksizyonu, primer onarım ve yapışıklığı önlemek amacıyla preperitoneal olarak polipropilen yama takviyesi uygulanan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, konjenital herni, polipropilen yama, preperitoneal onarım