Ömer Karahan1, Mehmet Ali Eryılmaz1, Veli Torun1, Barış Sevinç1, Hande Köksal2, Faruk Aksoy3, Serdan Ay1

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Konya, Türkiye
2Konya Numune Hastanesi, Genel Cerrahi, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Konya, Türkiye

Özet

Amaç: Pilonidal sinüs ameliyatlarındaki (PSA) artış dikkati çekiliydi. Değişimin boyutunu ve bu değişimin poliklinik olguları ve genel cerrahi ameliyatlarının artış oranlarından farklı olup olmadığını belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 1999-2008 arasındaki 10 yılda aynı ildeki Tıp Fakültesi Hastanesi (TFH), Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ve Devlet Hastaneleri'nde (DH) yapılan PSA kayıtları incelendi. Olguların yıllık dağılımı, yaşları, cinsiyetleri, aynı dönemdeki genel cerrahi ameliyatlarının (GCA) sayıları belirlendi. Her üç hastanenin ilk ve son 5 yıllık verileri kendi içinde ve hastaneler arasında karşılaştırıldı. İl ve Türkiye genelinde son 10 yılda poliklinikte bakılan hasta, yatan hasta ve içinde PSA'nın bulunduğu ameliyatların ortalama sayılarındaki değişim ve 2005 yılından sonraki PSA kayıtlarındaki değişim değerlendirildi.

Bulgular: TFH'de ilk 5 yılda PSA sayısı 234, GCA ise 7.728 idi. İkinci dönemde ise bu rakamlar sırası ile 259 ve 10.384 olarak bulundu. Son 5 yılda PSA %11, GCA ise %72 oranında artmıştı. EAH'de ilk 5 yılda 506, ikinci 5 yılda 760 PSA yapılmıştı. İlk 5 yılda yapılan GCA 11.563 iken, ikinci 5 yılda 11.452 olmuştu. GCA yaklaşık olarak %1 oranında azalırken PSA %50 oranında artmıştı (p<0.001 ). DH'de ise ilk dönemde 353 olan PSA sayısı ikinci dönemde %247'lik bir artışla 1.224 olmuştu. DH'de GCA ise %53'lük bir artışla 10.215'den 15.595'e ulaşmıştı. DH'de daha belirgin olmak üzere, Bakanlığa bağlı iki hastanede PSA'da GCA'na göre son 5 yılda anlamlı bir artış vardı (p<0.001). Farklı statüdeki TFH‘de PSA'daki artış GCA'ndaki artışın gerisinde idi. İl genelinde 2005 yılında PSA sayısı 246 iken, bu rakam 2008'de %439'luk bir artışla 1.341e ulaşmıştı. Türkiye çapında ise 2005'te 12.415 olan pilonidal sinüs olgusu sayısı 2008'de %340 artışla 54.633 olmuştu.

Sonuç: Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, il ve Türkiye genelinde PSA'da hızlı bir artış vardır. Bu artışta performansa, yani üretilen işe endeksli ücret ödemesi uygulamasının etkisi muhtemeldir. Artışın kesin neden veya nedenleri belirlenip gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, ameliyat sıklığı