Cemal Kara, Semih Yürekli, Bülent Özdemir

Karşıyaka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, İzmir, Türkiye

Özet

İnce barsak volvulusuna yetişkinlerde son derece nadir rastlanır. Sıklıkla hazırlayıcı bir nedene bağlıdır. Yirmi üç yaşındaki bayan hasta fizik inceleme ve tetkikler sonrasında mekanik ince barsak obstrüksiyonu ön-tanısıyla ameliyata alındı. Ameliyatta terminal ileumda yaklaşık 40 cm'lik bir ansta volvulus olduğu, kan dolaşımının bozularak bölgenin nekroze olmaya başladığı görüldü. Volvulusa neden olabilecek başka bir patolojiye rastlanmadı. Nekroze olan ans rezeke edildi ve ileoçekal valvin 10 cm proksimaline ileo-ileal anastomoz yapıldı. Sunulan hastanın özelliği, hazırlayıcı bir neden olmadan primer volvulus olmakla beraber, terminal ileumda oluşmasıdır. Semptom ve bulgular nonspesifiktir. Laparoskopi hem tanı hem de tedavi amacıyla kullanılabilir. Dolaşım bozukluğu gelişen ve diyabet gibi ek bir hastalığı olanlarda mortalite artar. Mortaliteyi azaltmada en önemli unsur erken tanı ve tedavidir.

Anahtar Kelimeler: İleum, barsak tıkanıklığı, ileum volvusu