Barış Saylam, Arife Polat Düzgün, Mehmet Vasfi Özer, Faruk Coşkun

Ankara Numune EA Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Travmatik abdominal duvar hernisi künt karın travmalarının erişkinlerde nadir rastlanan bir sonucudur. Yüksek enerjili künt abdominal travma (forklift kepçesinin direkt olarak karnına çarpmasıyla) sonucu oluşan sağ lateral abdominal duvar hernisi bulunan 25 yaşında erkek olgu sunulmuştur. Künt travmalarda her ne kadar abdominal organlardaki yaralanmaların tanınmasına öncelik verilse de, bu hastalarda abdominal duvar defekti de oluşabilir. Hastaya acil eksploratif laparotomi yapılarak herniye olmuş omentum ve transvers kolon gözlenmiş ve defekte primer tamir uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, abdominal duvar, travmatik herni