Seçkin Akküçük1, Hakan Bulak2, Veli Berk3, Süleyman Oral2

1Dr. Süreyya Adanalı Göksun Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kahramanmaraş, Türkiye
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Kayseri, Türkiye

Özet

Memeye metastaz yapmış, kutanöz malign melanom tanısı ile takip edilen olguyu literatür bilgileri ile birlikte değerlendirmeyi amaçladık. Memede oluşan metastatik kitleye lumpektomi uyguladıktan sonra, temozolamide tedavisi başlandı. Metastaza yönelik tedavinin başlanmasının ardından 4. ayda hasta eksitus oldu. Memeye malign melanom metastazı nadir görülmekte olup, yaygın hastalık göstergesi kabul edilir. Agresif cerrahi uygulamalar gereksizdir. Lumpektomi ya da kadranektomi uygun seçenekler olabilir. Kemoterapi protokollerinin metastatik malign melanomlu olgularda etkili olmadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme metastazı, melanom, temozolamide