Gürel Neşşar1, Cüneyt Kayaalp2, Dilek Bil1, Sercan Karadağ1

1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Genel Cerrahi, Malatya, Türkiye

Özet

Trefin ileostomi açılması laparotomi endikasyonu olmayan hastalarda yapılabilir. Basit, hızlı ve minimal invaziv bir tekniktir. Bununla birlikte, bağırsağın oryantasyonunun zor olması, karın eksplorasyonunun sınırlı olması ve organ malrotasyonu gibi zorlukları vardır. Trefin ileostomi dikkatli bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Trefin, ileostomi, teknik