Serkan Öncü

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları AD, Aydın

Özet

Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), hastane kaynaklı ortaya çıkan infeksiyonların önde gelen nedenlerindendir. Bu tür infeksiyonlar morbidite ve mortalitede artış dışında, hastanede yatış sürelerini uzatmakta, antibiyotik kullanımını artırmakta ve sonuç olarak gerek hastalara gerekse kurumlara ek mali yükler getirmektedir. Antimikrobiyal profilaksi, CAİ'nı önleme adına yapılan uygulamalardan bir tanesidir. Birçok rehber ve kaynak kitaplarda antimikrobiyal profilaksi ile ilgili çok net öneriler bulunmasına karşın pratikte yanlış uygulamalara hâlen sıkça rastlanmaktadır ve bu durum hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımının önde gelen nedenlerindedir. Gereksiz antibiyotik kullanımının, birçok olumsuz sonucun yanı sıra, antimikrobiyal direnç gelişimine önemli katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, cerrahi profilaksi ile ilgili temel bilgi ve uygulamaların bilinmesi hekimler için kritik öneme sahiptir. Bu derlemede, antimikrobiyal cerrahi profilaksi güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, profilaksi, antibiyotik