Lütfi Doğan, Niyazi Karaman, Can Atalay

Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye

Özet

Sarkoidoz, amiloidoz, diyabet gibi sistemik hastalıklar nadir de olsa memede birtakım klinik bulgulara sebep olabilirler. Bu genellikle reaktif ve enflamatuvar bir süreçtir. Tanı koyabilmek için bu nadir hastalıkların akılda tutulması ve eşlik eden sistemik bulguların irdelenmesi gerekir. Yağ nekrozu, enflamatuvar psödotümör gibi memenin lokal enflamasyonu ile karakterize lezyonlar ise klinik ve radyolojik olarak malign tümörlere olan benzerlikleri ile sorun oluştururlar. Meme augmentasyonunun ve bazı ilaçların memede enflamatuvar reaksiyonları tetiklediğine dair klinik bilgiler giderek artmaktadır. Memenin reaktif ve enflamatuvar lezyonları ve hastalıkları karşımıza son derece az çıktığı için bu konuda detaylı bilgi birikimi oluşmamıştır. Temelde reaktif ve çoğunlukla kronik bir patofizyolojiye sahip bu hastalıkların birçoğu medikal tedaviler de gerektirirler. Doğru tanı, takip ve tedavi için bu konudaki güncel bilgilerin sık sık gözden geçirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Meme, reaktif tümör, enflamatuvar tümör