Türkan Dübüş1, Erdal Kaleli2

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye

Özet

Travmatik diyafragma ruptürü nadirdir ve künt travma sebebiyle hastaneye yatırılan hastaların ortalama olarak %0.8–1.6'sında rastlanmaktadır. Travmayı takip eden erken dönemde tanı koymak oldukça zordur, ki bu da tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Erken tanı için künt travma sonrası bu olasılık akla gelmelidir. Bu makalede, künt travma sonrası 7. günde tanı konulan sol diafragma ruptürlü bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, diyafragma ruptürü, herniasyon