Cemal Kara, Cemil Uçar

Karşıyaka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, İzmir, Türkiye

Özet

Travma sonrası gözden kaçırılan ve dokuda kalan yabancı cisimler sonraki dönemlerde çok ciddi sorunlara neden olmaktadır. 47 yaşında erkek hasta sağ inguinal kanalda ağrı ve şişlik yakınmaları nedeniyle başvurduğunda yapılan değerlendirmede sağ inguinal bölgede iki yıl önceki bir travmadan kalan yabancı cisim saptandı. Ameliyat sırasında bir zorlukla karşılaşılmadan kolayca çıkarıldı. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda bir tahta parçası olduğu görüldü. Penetran travmalı hastalarda geride parça kalabileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Gerek ilk muayenede gerekse kontrol muayenelerinde iyi bir anamnez ile ayrıntılı fizik muayene son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Travma, yabancı cisim