Semih Baskan

Türk Cerrahi Derneği

Değerli Üyelerimiz

1985 yılından itibaren düzenli bir şekilde yayımlanan ve siz değerli üyelerimize yollanan Ulusal Cerrahi Dergisi, bilindiği gibi 2005 yılından itibaren Türk Cerrahi Derneği'nin genel merkezinin bulunduğu Ankara'da yayımlanmaya başlamıştır.

Geçen 3 yıllık süre içerisinde Ulusal Cerrahi Dergisi'nde toplam 107 yazı yayımlanmış bulunmaktadır. Bu yayınların illere göre üniversitelerin tıp fakültelerinden gelen dağılımı Tablo 1'de gösterilmektedir. Buna göre Ankara'dan 3 yıl boyunca 22, İstanbul'dan 11, İzmir'den 4 ve diğer illerimizden 36 adet makale dergimizde basılmıştır. (Tablo 1)

Aynı dönemde eğitim ve araştırma hastanelerinden gelen makalelerin dağılımına bakacak olursak Ankara'da 14, İstanbul'dan 9, İzmir'den 9 ve diğer illerimizden 2 makalenin geldiği ve basıldığı anlaşılmıştır. (Tablo 2)

Tüm makalelerin illere göre dağılımını yapacak olursak Ankara'dan 36, İstanbul'dan 20, İzmir'den 13 ve diğer illerden 38 makalenin geldiği ve dergimizde basıldığı görülecektir. (Tablo 3)

Tabloda görülen sonuçlara göre toplam 107 makale içinde 14 Deneysel çalışma bulunmaktadır (%13,08). Geri kalan 47 makale (%43,92) klinik prospektif ve retrospektif çalışmalar olarak dergide yayımlanmıştır.

Kabul ve Red Oranı

1) Dergimize son 3 yıllık süre içerinde gelen ve yayımlanan toplan 107 makalenin 34 tanesi Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanelerinden, 73ü ise Tıp Fakültelerinden geldiği belirlenmiştir.
2) 2005 yılından gelen 54 makale içerisinde 12 makale (%22,22) reddedilmiştir.
3) 2006 yılında başvuran 44 makalenin 11 adedi (%25 reddedilmiştir.
4) 2007 yılıında gönderilen 44 makale içinde 12 adedi (%27,27) reddedilmiştir.

1994 yılında kurulan ve Türkiye'deki Türkçe tıp dergilerinin indekslenmesi konusunda büyük mesafeler kat eden ULAKBİM- Türk Tıp Dizini'ne Ulusal Cerrahi Dergisi 26.11.2007 tarihinden itibaren dahil olmuştur. Bunun dergimizin prestiji açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Ulusal Tıp Dizini'ne dahil olan U.C.D'nin bundan sonraki hedefinin uluslar arası indekslere kabul edilme olduğunu bu vesile ile aktarmak isteriz. ULAKBİM-Türk Tıp Dizini 2008 yılı dergilerin dizine kabul edilme kriterlerini yeniden belirlemiş ve araştırmacıların dikkatine sunmuştur. Bizde bu kuralları siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz. (Ek 1)

“Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Baskıya Hazırlanması” kurallarının Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri tarafından Şubat 2008'de güncelleştirilen son şekli Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nden 2 değerli hocamız olan Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar, Yrd. Doç Dr. Burak Bahadır tarafından türkçemize kazandırılmıştır. Bu değerli çalışmanın üyelerimizle paylaşılması kıymetli araştırmacılardan izin istedik. Kendilerinden gelen son derece anlamlı bir mektupla bu izinin bize verildiğini ve yayımlayabileceğimizi öğrendik. (Ek 2) Yazımın sonunda bu değerli çalışmayı ekte sizlerin görüşlerinize sunuyor ve çalışmalarınıza ışık tutmak amacıyla yayımlıyoruz. (Ek 3)

2005- 2007 yılları arasında dergimize gelen siz değerli üyelerimizin makalelerini her türlü zor ve kısıtlı koşullarda okuyarak değerlendiren, düzeltmelerini yapan ve yayımlanmasına olur veren tüm danışmanlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarım. (Ek 4)

Saygılarımla
Prof. Dr. Semih Baksan
Türk Cerrahi Derneği Başkanı