Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

İskender Sayek, Feza Remzi, Ertuğrul Göksoy, Sadık Kılıçturgay

Ulusal Cerrahi Dergisi hedefleri doğrultusunda emin adımlarda ilerleyerek yaptığı başvurular sonucunda EBSCO' dan sonra ELSEVIER (SCOPUS, EMBASE, ENGINEERING VILLAGE, REAXYS) indeksine de dahil olma başarısına erişmiştir. Bu bizim ilerideki hedeflerimize ulaşmamız için alt yapımızı daha da sağlamlaştırmaktadır.

Bu arada diğer uluslararası dizinler için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda derginin ülkemizdeki önemini vurgulayabilecek destek e-postalarıyla ilgili girişimler büyük bir başarı ile gerçekleşmiştir. Bu organizasyona katkısı olan hocalarımıza çok teşekkür ederiz.

Öte yandan Ulusal yayın atıf dizini çalışmaları yönünden de yazarlarımızın ulusal dergileri kaynak göstermeleri konusunda gösterdikleri hassasiyeti çok önemsiyoruz. Tüm bu uğraşlar ve gelişmeler meyvelerini vermeye başlamış ve Ulusal Cerrahi Dergisi ULAKBİM Türkçe Veri Tabanındaki dergiler arasından ISI' ya önerilecek dergi olarak seçilmiştir. Bu gelişmenin diğer çalışmalarla birlikte ISI'ya girme sürecimizi daha da hızlandıracağını düşünmekteyiz.

Dergimizin bu sayısında gerçekleştirdiği bir diğer gelişme de, yayınlanan makalelerde DOI sistemi uygulamaya başlamış olmasıdır. DOI sistemi (Sayısal nesne tanımlayıcısı/ Digital Object Identifier) elektronik bir belgenin güncel konumuna bağlı olmayan kalıcı bir tanımlayıcısıdır. Herhangi bir kişinin makale ayrıntılarına ya da makalenin tamamına ulaşabilmesine olanak sağlayan bu sistem bir sabit bağlantı (permalink) işlevi görür.

1998 yılından beri birçok uluslararası dergide kullanılan DOI Sisteminin, dergimizdeki yazıların digital olarak rahatlıkla bulunması ve okunması açısından önemli bir avantaj oluşturacağını düşünmekteyiz.

Değerli meslektaşlarımız, 2009 yılında gelen çalışmaların üçte biri (20 çalışma) hakemler tarafından yayınlanmaya uygun bulunmamış olmasına karşın, yıllardan sonra ilk kez bu yıl, sadece çıkmakta olan sayının yayınlarını değil, sonraki sayıların kabul edilmiş makalelerinin de belirlenmiş ve bu anlamdaki dizgi çalışmalarının başlatılmış olması çok sevindiricidir. Özellikle on-line sisteme geçilmiş olması ve sizlerin gittikçe artan sayıda çalışmayı dergimize göndermiş olmanız sayesinde gerçekleşen bu durum, bizim geleceğe çok daha umutla bakmamıza neden olmaktadır. Bizi çalışmaları ile destekleyen tüm meslektaşlarımıza şükran borçluyuz.

Bütün bu yeni gelişmeler ışığında dergimiz, değerli yazarlarımız ve Yayın Danışma Kurulumuzun yoğun çalışma ve katkılarıyla, hedefleri doğrultusunda daha da hızla yol almaya devam edecektir.

Tüm meslektaşlarımıza saygılar sunar, sağlık ve başarı dolu günler dileriz.

Saygılarımızla

Editörler Kurulu
Dr. İskender Sayek
Dr. Feza Remzi
Dr. Ertuğrul Göksoy
Dr. Sadık Kılıçturgay