Değerli Meslektaşlarımız

Ulusal Cerrahi Dergisi Elsevier'dan sonra Index Copernicus'da...

Ulusal Cerrahi Dergisi, EBSCO ve Elsevier uluslararası indekslerinden sonra 8 Eylül 2010 tarihi itibariyle Index Copernicus Journal Master List'de yer almayı başarmıştır. Son bir yıl içerisinde dergimizin uluslararası indekslerde hızla yer alması dergimizin başarı grafiğini yükseltmekte, cerrahi camiası olarak bizi gururlandırmaktadır. Emeği geçen herkese ve siz üyelerimizin desteklerine çok teşekkür ederiz.

Ulusal Cerrah Dergisi'nin hedeflerinden biri de cerrahi dernekleri yayın organlarının ortak bir çatı altında toplanarak daha da güçlü bir yapı haline gelmesidir. Dergimiz bu yolda ilerlemeyi sürdürmektedir. Bir önceki sayıda Türk Hepato- Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği'nin de resmi yayın organı olan dergimiz, bu sayı ile birlikte Endokrin Cerrahi Derneği'nin de resmi yayın organı olmuştur. Ulusal Cerrahi Dergisi'nin yapısını güçlendirecek bu kararlarından dolayı Endokrin Cerrahi Derneği'nde görev alan değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür eder, bu oluşumun büyümeye ve genişlemeye devam etmesini dileriz.

Bilgilendirmek istediğimiz diğer bir konu; “TUBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde Türkiye' de yayınlanan ISSN almış tüm bilimsel hakemli dergileri kapsayacak bir “Ulusal Atıf Sistemi” geliştirilmesidir. Sistem, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında iki ayrı veritabanından oluşacak olup, 2000 yılı ve sonrasındaki yayınları içerecektir. Ulusal Atıf Sistemi aracılığı ile yazarlara, kurumlara, dergilere ait yayın ve atıf verilerine ulaşılabilecek, ayrıca bilim dallarına göre dergilerin etki faktörü bilgileri gibi veriler elde edilebilecektir. 2011'de hayata geçirilmesi planlanan Ulusal Atıf Sistemi'nin ülkemizdeki bilimsel yayıncılığın gelişmesine ve etkinleşmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.”

Dergimiz ULAKBİM'den gelen taleple, Ulusal Atıf Sistemi içerisinde yer almak için gerekli başvuruları yapmıştır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Editörler Kurulu
Dr. İskender Sayek
Dr. Feza Remzi
Dr. Ertuğrul Göksoy
Dr. A. Sadık Kılıçturgay